فایل‌های صوتی ضبط شده توسط خودتان را جهت تست صدا، با اطلاعات کامل مربوط به آن برای ما ارسال کنید تا توسط کارشناس‌های این حوزه بررسی شود.
بدیهست برای همکاری و یا شرکت در تست صدای حضوری جهت شرکت در کلاس‌های مختلف آموزشگاهی با شما تماس حاصل خواهد شد.

[record_audio]