ناهنجاری صدا و اختلال صوتی ، به هر دلیلی می تواند اعتمادبه نفس فرد را از بین ببرد و مشکلات متعددی در مناسبات اجتماعی اش ایجاد کند. در این حالت، حتی زیبایی چهره هم تحت الشعاع صدای ناهنجار قرار می گیرد…

ارتباط کلامی و صدا، رکن اساسی تعاملات بین فردی در انسان ها هستند و جزئی از هویت و شخصیت او را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، برای بعضی از افراد (مثل خوانندگان) نقش صدا فقط به برقراری ارتباطی کلامی محدود نمی شود و رابطه تنگاتنگی با زندگی حرفه ای آنها پیدا می کند. در این بحث به مشکلات صدا در این گروه از افراد که زیبایی صدای آنها به موفقیت در حرفه شان وابسته است، می پردازیم.

تارهای صوتی درون حنجره قرارگرفته اند و با عبور هوا از میان حنجره، تارها به هم نزدیک تر و صوت تولید می شود. انقباض های عضلات حنجره هم بر کیفیت این صوت اثر می گذارند. صوت تولیدشده، در حفره دهانی و حلق پردازش می شود و به صورت کلام درمی آید، بنابراین بخشی از کلام به تولید صوت مربوط است که در حنجره و تارهای صوتی اتفاق می افتد و بخشی دیگر مربوط به وضعیت بسیار پیچیده اعصاب عضلات زبان، حلق و کام است که باعث می شود فرد تکلم صحیح داشته باشد. داخل حنجره، عضلات زیادی وجود دارد که برخی از آنها تارهای صوتی را به هم نزدیک و برخی دیگر آنها از هم دور می کنند. تعدادی از این عضلات هم تارهای صوتی را می کشند و آن را محکم تر می کنند. این عملکرد پیچیده، باعث می شود هر کسی صدای خاص خودش را داشته باشد.

صدای اولیه به وسیله حفره های دارای رزونانس شامل حلق، دهان، و بینی که مجرای صوتی را تشکیل می دهند، تعدیل و به صورت یک صدای انسانی پیچیده از دهان پخش می شود. در صحبت?کردن عادی، هیچ تعاملی بین ارتعاش های تارهای صوتی و مجرای صوتی انجام نمی شود، ولی خوانندگان با تجربه یا سخنرانان حرفه ای، یاد می گیرند چگونه با تغییر این تعاملات، کیفیت صدای خود را افزایش دهند.

آشنایی با برخی علائم اختلال صوتی

حنجره و تارهای صوتی گاهی دچار اختلالاتی می شوند که تشخیص به موقع آنها از شدت علائم میکاهد و پیش آگهی درمان را بهتر می نماید . بنابراین در صورت مشاهده ی هر یک از علائم زیر در اسرع وقت جهت پیگیری موضوع به آسیب شناس گفتار و زبان مراجعه نمایید:

– گرفتگی صدا بدون علت مشخص

– درد یکطرفه گردن که به گوش و گاهی قسمت بالای قفسه سینه میزند بدون اینکه علت مشخصی برای آن پیدا کنید خصوصا اگر همراه با گرفتگی صدا باشد.

– نفس آلودگی صدا

– احساس وجود جسم خارجی در گلو و نیاز پیدا کردن به پاک کردن مکرر گلو

– خشونت صدا

– زیر و بمی متغیر یا بیش از حد بالا یا پایین

– کاهش بلندی صدا

– خستگی صوتی

– بی صدایی مکرر یا در برخی موارد

– عدم کنترل بلندی صدا

– افزایش تلاش برای تولید صوت

– احساس توده در گردن از طریق لمس

– احساس وجود توده و درد در گلو موقع بلع بدون علت مشخص مثل سرماخوردگی

– احساس درد در گلو موقع صحبت کردن بدون دلیل مشخص مثل سرماخوردگی

– احساس خشکی مکرر گلو بدون دلیل مشخص