کتاب اصول و مبانی صدابرداری استودیوهای ضبط موسیقی بر اساس کتاب audio in media نوشته استنلی ر. آلتن که موفق به دریافت جایزه برتر آموزش صدا شده و یکی از کاربردی ترین کتاب های موجود در زمینه مهندسی صدا به ویژه صدابرداران موسیقی است.

در بخش اول این کتاب نگاهی به ضبط موسیقی و وظایف صدابردار موسیقی، مهندس صدا و دیگر عوامل تولید دارد.

در این بخش به رفتار فیزیکی صدا و رابطه آن با شنوایی انسان، رفتار عینی صدای دریافتی و اثر ذهنی آن بر چیزهایی که انسان می شنود و چگونگی تاثیر این عوامل بر طراحی و ساخت استودیو و اتاق فرمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در بخش دوم کتاب میکروفن ها و مشخصات و لوازم جانبی آنها تشریح شده است. میزهای صدا و امکانات آن، ضبط دیجیتال، اصول پردازش، بلندگوها و موننیتورینگ، رابطه بین انتخاب بلندگو و مانیتورینگ اتاق فرمان، تکنیک های میکروفن گذاری دور و نزدیک برای سازهای مختلف، میکس نهایی قطعات از موضوعاتی است که در این بخش کتاب به آن اشاره شده است.