دراین کتاب مجموعه ای از ترانه های ماندگار زنده یادمحمد نوری به انضمام مقاله ها ، زندگی نامه و تصاویری از این هنرمند با هدف آشنایی بیشتر با وی و همچنین به پاس سال ها تلاش اش در عرصه موسیقی به چاپ رسیده است.

در مجموعه حاضر مطالبی که توسط افرادی همچون دکتر محمد سریر،زنده یاد احمد بهبهانی، منوچهر میکده و… درباره زنده یاد محمد نوری نوشته شده بود نیز منتشر شده است.

مجموعه ای از ترانه های ماندگار محمد نوری
گردآورنده : مسعود زرگر