برای استفاده از این وسیله نیازی به دانش تخصصی موسیقی وجود ندارد و نوازندگان همه ساز های موسیقی می توانند از آن استفاده کنند.

با این وسیله می توان به راحتی گام های مورد نظر و آکورد های مربوطه را شناسایی کرد. همچنین می توان از یک گام به گام دیگر مدگردی و  یک آهنگ موسیقی و توالی آکورد های آن را به تنالیته های دیگر منتقل کرد.

 

نوشته: جیم فلیز/ ترجمه: انوش جهانشاهی