این کتاب شامل ۲۱ بخش است که در آن ها مسائلی همچون، نقش معلم و والدین، خرید پیانو، سن شروع پیانو، تئوری موسیقی، نت خوانی، نشستن در مقابل پیانو، بداهه نوازی، تقویت شنوایی و … مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نویسنده: پیمان جوکار