کلیه آهنگ های این کتاب بصورت ضربی و جهت آشنایی به گوشه ها و ردیف های هفت دستگاه موسیقی سنتی ساخته شده است و می تواند جنبه آموزشی نیز داشته باشد.”
تالیف: حمیدرضا آیتی(آهنگری)