کتاب “یاد دوست” اثر جواد بطحایی شامل قطعات ضربی در قالب پیش درآمد، مقدمه، چهارمضراب، رنگ و فرم های آزاد و اولین مجلد از مجموعه ای پنج جلدی از آثار این هنرمند است.

این مجموعه شامل دستگاه نوا و آواز بیات اصفهان است که به تناسب فضای موسیقایی و قرابت در کوک دسته بندی و منتشر گردیده است.

تالیف جواد بطحایی