تا هنرآموزان بتوانند به سهولت آن را به هنرجویان خود آموزش داده و سرعت انتقال مناسبی داشته باشند.

این کتاب در ۹ فصل با عناوین “نکاتی جهت فراگیری موسیقی”، “ضروریات فیزیکی”، “درباره تکنیک”، “آرشه کشی”، “تغییر پوزیسیون”،”تکنیک های مختلف جهت اجرا”، “نواختن با انگشت شست”، ” انگشت گذاری درست” و “تفسیرات و سنت ها” منتشر شده است.

 

اثر: موریس گندرون / تهیه و تنظیم: پوریا جوانمیری

ترجمه: سیما عزیزالهی