در این کتاب سعی شده است مبانی اولیه نوازندگی تار و سه تار که عبارت از به راه افتادن پنجه و مضراب است، تقویت شود و هنر جو تا اندازه ای به وسیله آهنگ های ضربی با مقامات مختلف موسیقی ایرانی آشنایی حاصل کند تا بتواند از سال سوم به بعد به نواختن آواز ها بپردازد.

برای دستیابی به روش آموزشی جامع، بخش هایی به کتاب روح الله خالقی اضافه گردیده و در نهایت کتاب حاضر با نظارت حسین علیزاده آماده شده است.

 

براساس گرد آوری روح الله خالقی
آموزش و روش تدریس : جهانشاه صارمی