هدف از انتشار این مجموعه آشنایی بیشتر هنرجویان و علاقمندان به دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی است که به طور متنوع در ریتم های مختلف به صورت یک برنامه کامل برای تکنوازی کلیه ساز های ایرانی و گروه ارائه شده است.

اثر سوسن اصلانی (دهلوی)