این کتاب به بیان شیوه ای متفاوت از سنتور نوازی با نام مدرن می پردازد که با خصوسیت آهنگسازی متفاوت پایه گذاری شده و به همین دلیل مدت خاصی جهت آموزش و ارائه این شیوه تدوین شده است.

این متد آموزشی بصورتی تدوین شده که از ابتدا هنرجویان با یادگیری یک ساز ایرانی بتوانند  آرپژها، پاساز ها، مضراب های دوبل، اجرای ملودیک وارونه، نواختن همزمان ملودی های متفاوت با مضراب های راست و چپ و آکورد های مورد نیاز را برای این شیوه فرا بگیرند.

 

تالیف رامتین ارجمند