در حدود ۱۰۰ سال پیش اولین عمل لارنژکتومی کامل انجام شده است . قسمت اصلی قوس رفلکسی که باعث بسته شدن حنجره می شود توسط گیرنده های حسی ناحیه سوپراگلوتیک حنجره آغاز می شود . ترمیم قدرت تکلم از نظر جراحی کاردشواری نیست . در این روش با ایجاد یک سوراخ بزرگ که بتوان در آن دریچه ای مصنوعی را قرار داد یک فیستول تراکئو ازوفاژیال درست می کنند . در یچه مصنوعی شکل ساده دارد .  این در یچه یک لوله توخالی است که طرف نایی آن باز است و طرف هیپوفارنژیال آن یک شکاف افقی دارد .

فشار هوا این شکاف را باز می کند و هنگام تکلم هوا می تواند وارد هیپو فارنکس شود . با پایان یافتن صحبت انتهای هیپوفارنژیال لوله دوباره بسته می شود . و بزاق نمی تواند وارد نای شوند . عوامل مختلف مثل عفونتها – اختلالات متابو لیک  تروماو نئوپلاسمها  می توانند باعث فلج طناب صوتی شوند البته هنوز هم شایعترین علت فلج طناب صوتی قطع شدن  عصب راجعه ای حنجره در ضمن عمل تیرو ییدکتومی است . بیماری که دچار فلج یکطرفه طناب صوتی می شود در آغاز تغییر صدایی از نوع air-slipping پیدا می کند .

بعد از چند هفته علیرغم اینکه هنوز طناب صوتی فلج است کیفیت صدای بیمار بصورت طبیعی در می آید . علت این مسئله این است که به دنبال ایجاد اسکار در عضلات داخلی حنجره طناب صوتی فلج به خط میانی نزدیک می شود و طناب صوتی سالم تقریبا می تواند بطور کامل به آن نزدیک شود و صدای طبیعی ایجاد کند . بیمار مبتلا به فلج یکطرفه طناب صوتی اغلب مشکلی در راه هوایی ندارد و در مرحله جبران شده بیماری دچار آسپیراسیون نیز نمی شود . اگر بیمار نتواند فضای گلوت را ببندد احتمال وقوع  آسپیراسیون وجود دارد.

در بیمار مبتلا به فلج دو طرفه طناب صوتی کیفیت صدا اغلب خوب است در واقع ممکن است هیچ اختلال قابل مشاهده ای وجود نداشته باشد علت این عدم وجود یافته های مشخص بالینی این است که طنابهای صوتی در وضعیتی تقریبا نزدیک بهم ثابت می ماند . بنابر این تغییرات جریان هوا چندان چشمگیر نیست . البته در این حالت احتمال انسداد راه هوایی بسیار  زیاد است .

در بیمار مبتلا به فلج دو طرفه طنابهای صوتی طبیعی و بدون التهاب هستند معمولا راه هوایی بیمار برای ادامه یک زندگی کم تحرک  کافی است . با انجام هر گونه فعالیت شدید که تعداد تنفس را بالا ببرد علایم گرفتاری راه هوایی ظاهر می شود .

تشخیص و درمان اختلالات تکلم :

حنجره در قسمت قدامی گردن قرار دارد .در بچه ها حنجره بالاتر از بالغین قرار گرفته است . غضروف کریکوئید در بچه ها هم سطح جسم چهارمین مهره گردنی است ولی در بالغین هم سطح جسم ششمین مهره گردنی است . حنجره اعمال متعددی دارد . اولین وظیفه حنجره جلوگیری از ورود مواد غذایی و چیزهای دیگر به داخل راه هوایی است . این عمل به وسیله یک سری رفلکسهای غیر ارادی انجام می گیرد که در حالت طبیعی در هنگام بلع رخ می دهد بهرحال هر گونه اختلال آناتومیکی می تواند این عمل را مختل کند . عمل  محافظت از راه هوایی به واسطه یک سری وقایع پی در پی انجام می شود که این وقایع با رسیدن غذا به نوک اپیگلوت یا چینهای آری اپیگلوتیک آغاز می گردد جزء حسی این رفلکس  عصب جمجمه ای ix عصب گلوسوفازنژیال می باشد و جزء حرکتی آن از طریق عصب واگ انجام می گیرد . به دنبال تحریک ابتدا عمل دم مهار می گردد و به دنبال آن  طنابهای صوتی  حقیقی بسته می گردد .

که در نتیجه باعث بسته شدن طنابهای صوتی کاذب نیز می گردد. سپس چینهای آری اپیگلوتیک به سمت مدیال کشیده می شوند و اپیگلوت را به عقب می رانند . هنگام انجام این اعمال به وسیله عضلات داخلی حنجره عضلات خارجی حنجره نیز بیکار نمی مانند عضلات خارجی فوق هیوئید تحریک می شوند و در همان زمان عضلات خارجی زیر هیوئید مهار می گردند این  مهار و تحریک باعث پیدایش نیرویی به سمت بالا و جلو حنجره می گردد که این نیز به نوبه خود باعث جابجایی حنجره به زیر قاعده زبان در هنگام بلع می گردد و این  قسمت از زبان  نقش یک محافظ را برای حنجره ایفا می کند . این سلسله وقایع معمولا در حالت عادی باعث می شوند که غذا بجای حنجره وارد مری گردنی شده و از آنجا به سمت معده  طی مسیر کند  .

بدون اینکه به راه هوایی آسیب برساند . یکی دیگر از اعمال فیزیولوژیک حنجره ایجاد صدا و تکلم است هر گونه ضایعه پاتولوژیک که شکل طنابهای صوتی یا قدرت بسته شدن آنها را تغییر دهد باعث تغییرصدا می گردد. این تغییرات صدا را خشونت صدا می گویند . حنجره همچنین در اعمال تنفسی نیز شرکت می کند در هنگام دم تحریک عصب راجعه ای حنجره  باعث دور شدن طنابهای صوتی از یکدیگر می گردد و بلافاصله بعد از آن با تحریک عصب فر نیک جریان هوا به سمت ریه ها می رود .

اقدامات تشخیصی اختصاصی:

شیوع ضایعات پاتولوژیک در حنجره و هیپو فارنکس بسیار زیاد است . برا ی تشخیص این ضایعات از روشهای زیر استفاده میشود:

  • آزمایشهای رادیوگرافیک
  • لارنگوگرافی – پوشاندن حنجره با ماده حاجب و سپس انجام رادیوگرافی
  • پلی توموگرافی
  • سی تی اسکن با قابلیت قدرت تفکیک بالاتر بافت نرم
  • ام ار ای استفاده از مغناطیس
  • لارنگوسکوپی مستقیم

جنین شناسی و اختلالات مادر زادی :

در دوره جنینی سطح شکمی پیشین روده یک بیرون زدگی پیدا می کند که این بیرون زدگی عناصر متشکله دستگاه تنفسی را می سازد . این بیرون زدگی د رابتدا بصورت یک تو رفتگی است ولی به تدریج به سمت بیرون می آید . و در نهایت حنجره – نای – و ریه ها را می سازد . بن بست در نهایت تبدیل به لوله حنجره ای – نای می شود . انتهای کرانیال این لوله تبدیل به حنجره می شود . تراکم مزودرمی در محلی که قرار است تبدیل به حنجره شود نشان دهنده منشا سلولهایی است که بعدا به اجزای حنجره تمایز می یابند در محل تشکیل اپیگلوت و آریتنوئیدها سه توده اصلی مزودرمی قرار دارد . این توده ها به هم می پیوندند و سوراخ لارنگوفارنکس را می بندند بتدریج دهانه لوله دوباره مجرا دار می شود . هر گونه تغییری در این مسیر طبیعی – منجر به پیدایش اختلالات مادر زادی می گردد. مثلا اختلال در تشکیل تراکم مزودر می ممکن است باعث ایجاد شکاف کامل یا ناکامل لارنگوفارنکس گردد.

اگر مجرا سازی مجدد در حنجره صورت نگیرد اختلالات راه هوایی از قبیل تنگی حنجره یا پرده حنجره ممکن است دیده گردد. هر عاملی که قطر دهانه حنجره راتغییر دهد می تواند باعث ایجاد تغییر در صدای گریه شیر خوار یا ایجاد صداهایی در هنگام تنفس شود . هر صدایی که در نتیجه انسداد راه هوایی تولید شود استریدور گویند اغلب نوع استریدور می تواند گفتار درمان را در تشخیص محل اختلال حنجره کمک کند به عنوان مثال استریدور دمی معمولا  همراه با اختلالات قسمت سوپر اگلوتیک حنجره می باشد  اگر استریدور هم دمی و هم باز دمی باشد   اغلب علامت گرفتاری راه هوایی در ناحیه پایین تر از طنابهای صوتی است .

 اگر انسداد محیطی تر باشد باعث ایجاد خس خس سینه می گردد. اگر گریه کودک همراه با تنفس های ضعیف  و کم عمق باشد ممکن است علامت فلج طنابهای صوتی باشد لارنگومالاسی شایعترین مشکل مادر زادی حنجره می باشد کودک شیر خوار مبتلا به لارنگومالاسی بطور تیپیک دچار استریدور دمی است که این استریدور در وضعیت طاقباز شدید تر از دمر است . علایم اغلب مدت کوتاهی بعد از تولد ظاهر می گردد و چند هفته طول می کشد و بعدا بتدریج کاهش می یابد.

و در نهایت از بین می رود . لارنگوماسی ۹۰% ناهنجاریهای مادر زادی حنجره در شیر خواراران را تشکیل می دهد . پاتو فیزیولوژی ضایعه این است که غضروفهای حنجره ای هنوزقدرت ارتجاعی کافی برای نگهداری راه هوایی را پیدا نکرده اند .

فلج طنابهای صوتی :

 فلج طنابهای صوتی دومین اختلال مادر زادی شایع حنجره می باشد که بیشتر علت آن کشیده شدن عصب راجعه ای حنجره و آسیب آن در هنگام زایمان می باشد . اگر فلج در هر دو طناب صوتی باشد ممکن است استریدوردیده شود و اگر فلج طناب صوتی یکطرفه باشد صدای بیمار اغلب به صورت در گوشی حرف زدن در می آید یعنی حنجره اصلا ارتعاش نمی کند و فقط تلفظ دهانی و حلقی شنیده می شود . کودکان مبتلا به فلج دو طرفه طنابهای صوتی اغلب گریه شدیدتر  دیسترس تنفسی بیشتر ی  دارند . بر عکس اینحالت در فلج یکطرفه طناب صوتی دیده می شود .

کیستهای حنجره :

درهر قسمت از حنجره ممکن است کیست بوجود آید . کلا بیماری نادری است ولی در صورت وجود بیشتر در ناحیه سوپرا گلوتیک حنجره است . این کیستها می تواند باعث تغییر صدای کودک و پیدایش استریدوردمی گردد.کیست  دیگر لارنگوسل می باشد که عبارتست از بیرون زدگی مخاط حنجره به سمت عناصر گردنی که معمولا بصورت خروج حنجره از غشاءتیروهیو ئید دیده می شود .

 پرده های حنجره ای :

علت پیدایش پرده های حنجره ای عبارتست از اختلال در مجرا سازی مجدد در داخل حنجره در دوران جنینی در نتیجه سگمانهایی از بافت فیبروز دهانه حنجره را بصورت کامل یا ناکامل می بندند . اگر انسداد کامل باشد به آن آترزی حنجره گویند که باعث مر گ نوزاد می گردد. تنگی ناحیه ساب گلوتیک باعث استریدوردمی و بازدمی در مدت کوتاهی بعد از تولد می گردداین تنگی در ناحیه غضروف کریکوئید تنها عنصر محکم حلقوی در راه هوایی است .

هما نژیوم ناحیه ساب گلونیک :

این تومورهای خوش خیم عروقی در بدو تولد کوچک بوده ولی بعد از چند هفته کودک را  دچار استریدور دمی و بازدمی می کند .

 شکاف لارنگوازوفاژیال:

شکاف لارنگوازوفاژیال بر اثر اختلال بسته شدن قسمتی از دیواره فارنگوتراکئال در دوران جنینی ایجاد می گردد کودک مبتلا به این عارضه علائمی دال بر آسپیراسیون از خود نشان می دهددر مان آن جراحی و بستن شکاف است .

گفتار و بلع در افراد مبتلا به ALS:

در ابتدابیماری  بر توانایی افراد در بلندی گفتار و وضوح آن تاثیر می گذارد و حتی  به مرور از آوا سازی و گفتار بطور کامل جلوگیری می کند . برخی نشانه های گفتاری مرتبط با ALS   شامل کیفیت خیشومی گفتار می باشد . مشکلات تلفظی کلمات بعلت ضعف و  کشیدگی و یا سفتی عضلات گفتاری  می باشند و با طویل شدن جملات و مکالمات بدلیل ضعف عضلات تنفسی این امر که بتوانند با بلندی قابل فهم صحبت کنند بیماران مشکل تر می شود . در عاقبت آتروفی   بیش از حد عضلات توانایی  گفتار و آواسازی را توام با یکدیگر از بین می برد .

بیماران همچنین ممکن است تجربه مشکلات جویدن و بلعیدن را نیز داشته باشند . در آغاز فقط با برخی غذاها اما با گذشت زمان حتی بلعیدن غذاهای پوره شده نیز مشکل و مشکل تر می شود حتی  پس از مدتی بلعیدن بزاق نیز امری مشکل می گردد. عاقبت ممکن است دکترها تصمیم بگیرند که یک لوله غذایی در معده بیمار قرار داده شود برای اینکه اطمینان حاصل کنند که بیماریک تغذیه صحیح را دارا می باشد و نیز برای کاهش خطر رفتن مایعا ت درون ریه یا غذا درون ریه که به نومونیا منجر می گردد .  als بیشتر از ۲۰۰۰۰ نفر از امریکایی  ها را مبتلا کرده است در هرسال ۵۰۰۰ مورد جدید نیز در امریکا بوجود می آید . در ۹۰% تا ۹۵% از موارد بیماری بصورت تصادفی ودر بقیه موارد با سابقه ارثی بوجود می آید .

در بیماران بتدریج در حرکت – بلع – گفتار ویا شکل دادن به کلمات مشکلات بیشتری بوجود می آید ولی چون بیماری معمولا توانایی های شناختی را تحت تاثیر قرار نمی دهد بیماراز فقدان عملکرد خویش آگاه است و ممکن است به افسردگی و اضطراب مبتلا گردد.

نقص عملکرد یکپارچه سازی حسی :

یک بیماری عصب شناسی که باعث ایجاد مشکلات در پردازش اطلاعات در :

  1.  حواس
  2.  حس حرکت
  3.  حس وضعیت (حس عمقی )
  4.  اطلاعات حسی

اطلاعات حسی حس می شود اما مربوط به تجزیه و تحلیل توسط مغز است و اختلال در آن می تواند با عث حس درد و یا آشفتگی گردد . یکپارچه سازی حسی توانایی گرفتن اطلاعات از طریق حواس و متحد ویکپارچه کردن نتایج دریافتی با اطلاعات سابق حافظه و دانش سابق ذخیره شده در مغز است . مغز میانی و ساقه مغز سیستم عصبی مرکز ی مراکز اولیه پردازش یکپارچه سازی حسی است .

 منبع  :   language-speech