June 16,2019 | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶

AvaPishe@

مطالب ویژه
تبلیغات

معرفی کتاب

ریتم از نگاهی دیگر

در این کتاب تمرین هایی به هنرجو داده می شود که از ساده به پیچیده بوده و مباحثی همچون شمارش صحیح و مساوی، همسان سازی قدرت دست چپ و راست و آموزش ریتم را...

پیشخوان اخبار